Camera giám sát vạch mặt người giúp việc trộm cắp
Camera giám sát vạch mặt người giúp việc trộm cắp
Camera giám sát đã quay lại toàn bộ sự việc, từ những lần đầu trộm cắp, cho tới các lần tiếp theo của người giúp việc tội đồ.
Giảm ùn tắc nhờ camera giám sát
Giảm ùn tắc nhờ camera giám sát
Sau khi lắp đặt camera tại một số nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP HCM, tình hình ùn tắc giao thông đã có cải thiện đáng kể.